Covid-19

Retningslinjer vedrørende Covid-19

Grundet Covid-19 er der nogle retningslinjer som alle medlemmer skal følge. Vi beder derfor alle læse dem inden de tilmelder sig vores hold.

Retningslinjer vedrørende Covid-19

September 2020


For at vi kan passe på hinanden har vi alle et ansvar for at begrænse smittespredning så meget som muligt ved at følge myndigheders retningslinjer.


Retningslinjer kommer til at gøre dette sæson anderledes end det plejer, men vi håber at vi alle kan have det sjovt til gymnastik på trods af dette.


Husk de generelle råd til forebyggelse af smittespredning:


 • Hvis du har symptomer skal du blive hjemme
 • Fortsæt med god håndhygiene (vask og sprit hænder ofte), host/nys i ærmet
 • Fortsæt mmed at holde afstand til andre (1-2 meter)
 • Kontakt foreningen ved positiv test

Generelle retningslinjer:


 • Alle skal spritte af inden træning eller vaske hænder inden træning. Foreningen / hallen stiller sprit til rådighed. Instruktørerne vil også sørge for at deltagerne spritter af undervejs, f.eks. når deltagerne skifter redskaber.
 • Husk at holde afstand, også når børnene står i kø.
 • Bemærk at sundhedsstyrelsen betragter gravide i 3. trimester som værende i øget risiko: Sundhedstyrelsen


Retningslinjer for at holde afstand:


Myndighederne har fastlagt retningslinjer for hvor mange der må opholde sig i lokalerne hvilket giver nedenstående retningslinjer, som skal følges:


 • Gymnaster skal komme omklædte. Omklædningsfaciliteterne må ikke benyttes.
 • Begræns ophold i fælles områderne før og efter træning, dvs. kom umiddelbart før træning og ikke i for god tid, og tage hjem med det samme. Dette er specielt vigtigt når der er flere hold efter hinanden.
 • Kun medlemmer der er tilmeldt holdene må have lov til at møde op. Der vil føres protokol hver træning for at muliggør smitteopsoring såfremt dette bliver nødvendigt.
 • Specielt for forældre/barn hold: Sørg for at det er så vidt muligt den samme forældre der deltager i træningen. Der er kun tilladt én voksen per barn
 • Søskende der ikke er tilmeldt holdene må ikke medbringes, undtagen spædbørn.
 • Ved børnehold uden forældre skal børnene selv gå ind uden forældrene, og forældrene skal så vidt muligt ikke vente i fællesområderne for at der ikke er for mange mennesker her.
 • Der vil være antalsbegrænsning på holdene, og disse vil ikke blive øget for at lukke flere folk ind. Hvis du vælger at melde fra et hold, giv foreningen besked så ny kan lukkes ind.
 • Modtagning på springholdene er tilladt, men skal begrænses så vidt muligt.


Rengøring og smitte:


 • Vi opfordrer instruktørerne til at få forældrene til at hjælpe med rengøring af redskaberne, så giv en hånd med hvis de beder om dette. Instruktørerne er informeret om hvor mange der må være i lokalet og sørger for at der ikke er flere tilstede end tilladt.
 • Alle redskaber der kan rengøres vil bliver rengjort mindst efter hver træning, og mellem holdene.
 • Redskaber der ikke kan rengøres vil enten ikke benyttes, eller kun blive benyttet sådan at der går mindst 72 timer inden næste hold benytter det.
 • Så vidt muligt undgå at dele eller bytte redskaber, f.eks. ærteposer undervejs.
 • Alle kontaktflader (stikkontakter, håndtag, bænke osv), skal rengøres efter brug, så undgår så vidt muligt unødigt berøring ved disse. F.eks. skal ribberne ikke benyttes medmindre instruktørerne tillader dette.
 • Undgå at slæbe for meget overtøj/tasker/osv med ind.


I kan læse mere om myndighedernes retningslinjer her:Kontakt jeres instruktør eller bestyrelsen hvis I har nogle spørgsmål til disse retningslinjer eller der er noget der gør jer utrygge.


Forvent at der vil være en indkøringsperiode inden alle instruktører, deltager og forældre har helt styr på hvordan det kommer til at køre.


Vi håber I får en god sæson!

Bestyrelsen

Vodskov Gymnastik

Kontakt


vodskovgymnastik@gmail.com

Copyright @ All rights reserved